Друковані роботи за період 2013-2015 років

 

 1. Етапні хірургічні втручання при ускладненому хронічному панкреатиті / А. І. Суходоля, В. В. Петрушенко, О. О. Підмурняк, О. В. Грищук, С. А. Суходоля, І. В. Чубар // Харк. хірург. школа. – 2013. – № 2. – С. 85 – 88.
 2. Патофізіологічна роль ожиріння у розвитку захворювань підшлункової залози / І. В. Лещенко, В. Г. Шевчук, С. А. Суходоля, Т. М. Фалалєєва // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун–ту. – 2013. – Т. 17, № 2. – С. 499 – 505.
 3. Новий підхід до лікування хронічного панкреатиту, викликаного L–аргініном у щурів / В. В. Петрушенко, С. А. Суходоля, Т. М. Фалалєєва, Т. В. Берегова / Клін. хірургія. – 2013. – № 12. – С. 69 – 72.
 4. Ендокринна функція підшлункової залози у щурів за умов експериментального ожиріння / І. В. Лещенко, В. Г. Шевчук, О. А. Савченюк, Т. М. Фалалєєва, С. А. Суходоля // Фізіол. журн. – 2014. – Т. 60, № 1. – С. 41 – 48.
 5. Evidence of use: A selective COX–2 inhibitor in the treatment of experimental chronic pancreatitis induced by Dibutylin S. Sukhodolya, T. Falalyeyeva, O. Kuryk, V. Petrushenko, T. Beregova // Curr. Pharm. Med. Sci. – 2015. – Vol. 28, N 2. – P. 131 – 135.
 6. Шляхи покращення результатів хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту / А. І. Суходоля, В. В. Петрушенко, С. А. Суходоля, О. О. Підмурняк, І. О. Козак, О. В. Коломієць // Харк. хірург. школа. – 2015. – № 4. – С. 42 – 45.
 7. Пат. 91646 Україна. МПК А61К 31/00. Спосіб профілактики загострення хронічного панкреатиту / С. А. Суходоля, В. В. Петрушенко, Т. М. Фалалєєва (Україна). – № u201401701. – Заявл. 21.02.14; опубл. 10.07.14. Бюл. № 13.
 8. Пат. 101656 Україна. МПК А61В 17/34. Спосіб інтраопераційної пункційної панкреатовірсунгографії./ С. А. Суходоля, В. В. Петрушенко, А. І. Суходоля, О. В. Коломієць (Україна) – № u201502823. – Заявл. 27.03.15; опубл. 25.09.15. Бюл. №18.
 9. Суходоля С. А. Доопераційна та інтраопераційна тактика при хронічному панкреатиті / С. А. Суходоля // Матеріали ХVI конгр. студентів та молодих вчених (Тернопіль, 23–25 квіт. 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 387.
 10. Sukhodolya S. Diagnosis and treatment of chronic pancreatitis. Аdvances in pharmacology and pathology of the digestive tract – 2012 / S. Sukhodolya // 4th Intern. Sci. Conf. – Kiev, 2012.
 11. Суходоля С. А. Діагностика та лікування хронічного панкреатиту / С. А. Суходоля, В. В. Петрушенко // Укр. наук.–мед. молодіж. журн. – 2013. – № 2. – С. 11.
 12. Суходоля С. А. Застосування нестероїдних протизапальних засобів у лікуванні хронічного панкреатиту, викликаного L–аргініном, у щурів / С. А. Суходоля, В. В. Петрушенко // Матеріали 75–го міжнар. мед. конгр. молодих вчених (Донецьк, 24–26 квіт. 2013 р.). – Донецьк, 2013. – С. 49.
 13. Experimental evidence of nonsteroidal anti–inflammatory drugs efficacy in the chronic pancreatitis treatments / S. Sukhodolya, V. Petrushenko, T. Falalyeyeva, T. Beregova // National Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsa, 2014. – Digestive Diseases and Sciences 08/2014; 59(8):1663-1663.
 14. Суходоля А. І. Повторні оперативні втручання з приводу ускладненого хронічного панкреатиту / А. І. Суходоля, В. В. Петрушенко, С. А. Суходоля // XXIII з’їзду хірургів України Зб. наук. робіт – Київ, Клін. хірургія, 2015. – С.748.